Bảng giá quảng cáo Tạp chí Vietnam Logistics Review năm 2023

 

 

Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR) thành lập năm 2007, là tạp chí song ngữ Việt – Anh, có mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ ISSN 2354-0796 được phát hành vào đầu mỗi tháng. VLR là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA); nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các hoạt động chuyên ngành logistics và cơ hội hợp tác đầu tư trong cộng đồng doanh nghiệp của lĩnh vực kinh tế logistics – xuất nhập khẩu.

 

 >> Xem bảng giá quảng cáo Vlr.vn: Tại đây

 

 

 


 


Điện thoại : 028.6282.5186
Hotline : 0937.231.258
Email : booking@bookingquangcao.com.vn
Skype : media.booking