BẢNG GIÁ VIẾT BÀI PR NĂM 2023

 

Xem bảng giá định hướng nội dung và viết bài PR đăng trên các báo điện tử

- Lịch trình sản xuất bài: 02 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ thông tin từ khách hàng cung cấp.

- Bài nếu có phỏng vấn: 03 ngày kể từ ngày phỏng vấn nhân vật.

 

 

Liên hệ booking quảng cáo

Tel: 028 6282 5186   |   Hotline: 0937.231.258

Email: booking@bookingquangcao.com.vn

 goldviet.booking     |        0937 231 258

 

 


Điện thoại : 028.6282.5186
Hotline : 0937.231.258
Email : booking@bookingquangcao.com.vn
Skype : media.booking
Danh mục