Bảng giá quảng cáo tạp chí Timeout năm 2021

 

 

  TẠP CHÍ TIMEOUT

 

  - Ngày phát hành: Thứ 2 hàng tuần

  - Số lượng phát hành: 40.000 bản

  - Phát hành: HCM 40%, HN 35%, Khu vực khác 25%

  - Độc giả: 225.000 người 

  - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

 

 

  >> Xem bảng giá quảng cáo tạp chí Timeout Tại đây

 

 

 


 


Điện thoại : 028.6282.5186
Hotline : 0937.231.258
Email : booking@bookingquangcao.com.vn
Skype: goldviet.booking
Danh mục