Bảng giá quảng cáo Tạp chí Sức khỏe gia đình

 

 

 

    

  TẠP CHÍ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH

 

  - Ngày phát hành: Ngày 10 hàng tháng

  - Số lượng phát hành: 20.000 bản

  - Phát hành: Toàn quốc 

 

  >> Xem bảng giá quảng cáo Tại đây

 

 

 

 

 


 


Điện thoại : 028.6282.5186
Hotline : 0937.231.258
Email : booking@bookingquangcao.com.vn
Skype : media.booking