Bảng giá quảng cáo Tạp chí Kiến Trúc năm 2020

 

 

 

   TẠP CHÍ KIẾN TRÚC

 

  - Ngày phát hành: Ngày 30 hàng tháng

  - Số lượng phát hành: 20.000 bản

  - Phát hành: Toàn quốc

 

  >> Xem bảng giá quảng cáo tạp chí Kiến trúc 2020: Tại đây

 

 

 

 


 


Điện thoại : 028.6282.5186
Hotline : 0937.231.258
Email : booking@bookingquangcao.com.vn
Skype: goldviet.booking
Danh mục