Bảng giá quảng cáo Tạp chí Heritage Japan 2021

 

 

    Số lượng phát hành: 30,000 bản/Kỳ

    Phát hành theo quý:

    - ngày 1 tháng 1 (số tháng 1,2,3)

    - ngày 1 tháng 4 (số tháng 4,5,6)

    - ngày 1 tháng 7 (số tháng 7,8,9)

    - ngày 1 tháng 10 (số tháng 10,11,12)

    Khổ giấy A4 có chỉnh sửa (W205mm x D270mm) Tổng cộng 80 trang (có điểu chỉnh)/ 4 màu

    Đơn vị phát hành: Vietnam Airlines

 

   Xem bảng giá quảng cáo Tạp chí Heritage Japan 2021: Tại đây

 

 

 


Điện thoại : 028.6282.5186
Hotline : 0937.231.258
Email : booking@bookingquangcao.com.vn
Skype: goldviet.booking
Danh mục