Bảng giá quảng cáo Tạp chí Bác sỹ gia đình 2016

 

 

 

TẠP CHÍ BÁC SỸ GIA ĐÌNH

Ngày phát hành: Ngày 5 hàng tháng

Số lượng phát hành: 52.000 cuốn/ 1 kỳ

Phát hành: Toàn quốc 

 

>> Xem bảng giá quảng cáo Tại đây

 

 

 


 


Điện thoại : 028.6282.5186
Hotline : 0937.231.258
Email : booking@bookingquangcao.com.vn
Skype: goldviet.booking
Danh mục