Bảng giá quảng cáo tạp chí Good Morning Vietnam năm 2017

 

 


  Tên tạp chí: GOOD MORNING VIETNAM

  Nội dung tạp chí: Những tin tức về Xã hội, Kinh tế, Giáo dục, Văn hóa, Giải trí, Du lịch...

  Phát hành : Một tháng xuất bản 2 kỳ vào thứ 7 tuần 1 và tuần 3 hàng tháng.

  Số lượng: 15.000 cuốn/1 kỳ, tất cả phát miễn phí.                     

  Phân bổ:

         - Hà Nội: 25% và vùng lân cận.

         - Miền trung: 10%

         - Hàn Quốc:  0.5%

         - TP.Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An: 60%

         - Đối tượng: 80% là doanh nhân và 20 % các thành phần khác.

  

    >> Xem bảng giá quảng cáo Tại đây

 

LỊCH PHÁT HÀNH TẠP CHÍ GOOD MORNING VIETNAM NĂM 2016
 
  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Kỳ đầu 2 6 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
Kỳ thứ hai 16 20 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17

 

 

 

 

 

 

 


Điện thoại : 028.6282.5186
Hotline : 0937.231.258
Email : booking@bookingquangcao.com.vn
Skype: goldviet.booking
Danh mục