Bảng giá Quảng cáo Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn

 

 

  TẠP CHÍ DOANH NHÂN SÀI GÒN

 

  - Ngày phát hành: Ngày 10 và ngày 25 hàng tháng

  - Số lượng phát hành: 30.000 bản

  - Phát hành: Toàn quốc (HCM 70%)

 

  >> Xem bảng giá quảng cáo Doanh nhân Sài Gòn: Tại đây

 

 

 

 


 


Điện thoại : 028.6282.5186
Hotline : 0937.231.258
Email : booking@bookingquangcao.com.vn
Skype: goldviet.booking
Danh mục