Bảng giá quảng cáo báo Diễn đàn Doanh Nghiệp 2023

 

 

 

BÁO DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP

 

Báo Diễn đàn Doanh Nghiệp Là cơ quan ngôn luận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. 25 năm qua, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã trở thành người bạn “tri âm”, uy tín và tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp.

  • Ngày phát hành: Thứ 4, thứ 6 hàng tuần
  • Số lượng phát hành: 30.000 bản
  • Phát hành: Toàn quốc 

  >> Xem bảng giá quảng cáo báo Diễn đàn Doanh nghiệp 2023: Tại đây

 

 

 


 


Điện thoại : 028.6282.5186
Hotline : 0937.231.258
Email : booking@bookingquangcao.com.vn
Skype : media.booking