BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO TUỔI TRẺ

 

 

 

Báo Tuổi Trẻ là cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gồm bốn ấn bản:

Nhật báo Tuổi Trẻ, tuần báo, Tuổi Trẻ Cười và báo điện tử Tuổi Trẻ.

Báo phát hành trên Việt Nam với số lượng gần 500.000 bản/ngày, số lượng ấn bản lớn nhất toàn quốc.

  Ngày phát hành: Thứ 2-> CN

  Số lượng phát hành: 400.000 bản

  Phát hành: Toàn quốc

=> Xem bảng giá quảng cáo Báo giấy Tuổi Trẻ năm 2021 Tại đây

 

 

 

 

 


Điện thoại : 028.6282.5186
Hotline : 0937.231.258
Email : booking@bookingquangcao.com.vn
Skype: goldviet.booking
Danh mục