Bảng giá quảng cáo báo Thể thao văn hóa

 

 

 BÁO THỂ THAO VĂN HÓA

 

  - Ngày phát hành: Thứ 2 đến T5(báo ngày, T6 (báo tuần).

  - Số lượng phát hành: 70.000 bản

  - Phát hành: Toàn quốc 

 

  >> Xem bảng giá quảng cáo Báo ngày, Báo tuần

 

 

 


 


Điện thoại : 028.6282.5186
Hotline : 0937.231.258
Email : booking@bookingquangcao.com.vn
Skype: goldviet.booking
Danh mục