Bảng giá quảng cáo Báo Sài Gòn Giải Phóng

 

 

   BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

 

  - Ngày phát hành: T2-T6 hàng tuần

  - Số lượng phát hành: 130.000 bản

  - Phát hành: Toàn quốc

 

 

 

Xem bảng giá quảng cáo báo Sài Gòn giải phóng

 

 


 


Điện thoại : 028.6282.5186
Hotline : 0937.231.258
Email : booking@bookingquangcao.com.vn
Skype: goldviet.booking
Danh mục