Bảng giá quảng cáo báo Lao Động 2023

 

   -  Phát hành: Hàng ngày

   -  Khổ báo: 37.5x 52 cm

   -  Địa điểm phát hành: Toàn quốc

   -  Số lượng phát hành: 230,000 bản/ ngày

 

   

 

 

 

Hiện nay, Báo có 2 hình thức xuất bản là ấn phẩm giấy và bản điện tử. Về nội dung, Báo luôn giữ vững quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cung cấp thông tin ở tất cả các lĩnh vực của đời sống: chính trịkinh tếthể thaopháp luật... Đối tượng báo hướng đến những độc giả nằm trong độ tuổi lao động từ 18 đến 60 tuổi.

Về phát hành, đây là tờ báo duy nhất trong cả nước có trang địa phương miễn phí tặng độc giả. Với năng suất phát hành 6 kỳ/tuần, với số lượng 230.000 bản/kỳ, Báo Lao động là một trong những báo lớn nhất ở Việt Nam.

Xem bảng giá quảng cáo báo Lao động năm 2023: Tại đây

 


Điện thoại : 028.6282.5186
Hotline : 0937.231.258
Email : booking@bookingquangcao.com.vn
Skype : media.booking